Dogu ve Batı arasında

Doğu ve Batı arasında:
Bu metaforun temsil ettiği, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları sözleşmesi çerçevesinde danışman olarak akredite edilmiş SAT vakfının ön ayak olduğu ve MIBAC (İtalyan Kültür Bakanlığı) tarafından resmen tanınmakta olan üyesi Teatro Ricerche’nin festival başkenti olarak seçilmiş bulunan İstanbul şehrinde organize ettiği, 25 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Dünya Commedia dell’Arte Günü kapsamındaki etkinliklerdir.
Aslında bu, yolculuk eden insanın kendi bilgisini ve yerel ulusal kültürünü taşıyarak, farklı halkların kültürlerinin gelişimine ne kadar etkide bulunduğunu anlamamıza yardımcı olacak bir geçmiş ve günümüz hikayesidir.
Kültürel mirası, çeşitli kişiliklere ve etnisitelere ait insana özgü sembolik tiplemelerden yoksun olan bir halk yoktur. Bu tiplemelerin içine tüm dünya toplumlarındaki günlük alışkanlıkların ve düşünüş – hareket tarzlarının zaman içinde nüfuz etmiş olduğu ve  sonrasında da iyice pekiştiği gözlemlenir.
16 yüzyıl İtalyan Arte komedyenlerinin gözlemlerinden ve bunların felsefi – sanatsal biçimde yansıtılmasından doğan; bilginin, sembollerin ve evrensel tiplemelerin taşıyıcısı Commedia dell Arte’nin durumu da böyledir. Bu sanatsal çabalar zaman içinde giderek ilerleme göstermiş ve Arte komedyenlerinin sayısız seyahatleri sayesinde tüm Avrupa’ya yayılarak modern tiyatro kültürünün köklerini kurmuştur.
Bu nedenle dördüncü kez düzenlenecek olan ve İstanbul’un başkentliğini üstleneceği 2013 Dünya Commedia dell’Arte Günü’nde, maskın geleneksel ve yenilikçi kullanımlarıyla olsun, farklı ülkeler arasındaki kültür alışverişleri aracılığıyla olsun bugün kendini çok daha yolunu kaybetmiş, yorulmuş ve güçsüz  hisseden günümüz insanının evrensel davranışlarına ait gerçekleri, gerçek ilişkileri ve çelişkileri tekrar gözlemlemek mümkün olacaktır.