SAT

SAT kazanç amacı gütmeden, başta Commedia dell’Arte olmak üzere sözlü gelenekte Yaşayan kültür birikimlerini korumaya ve yaşatmaya çalışan bir sanat ve kültür vakfıdır. 1992’de profesyonellere yönelik bir oyunculuk okulu olarak doğan kurum, 2008’den itibaren İtalya’dan ve yurtdışından Commedia dell’Arte üzerine çalışan yeni sanatçi ve akademisyenlerin ortak statüsünde vakfa katılımlarıyla bugünkü haline gelmiştir. Böylelikle SAT Commedia dell’Arte’nin kurumlar düzeyinde resmi temsilcisidir.
Yaptığı çalışmalar sayesinde, Commedia dell’Arte’nin UNESCO Dünya Kültür Mirasları listesine alınması için İtalyan Kültür Bakanlığı nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir.
UNESCO toplantılarına danışman sıfatı ile davet edilen kurum, Sofya ve Paris’te SAT başkanı Luciano Brogi tarafından temsil edilmiştir.
Her yıl 25 Şubat’ta dünyanın farklı bir ülkesinde olmak üzere, Dünya Commedia dell’Arte Günü’nü (Commedia dell’Arte Day) UNESCO İtalya ve ITI (International theater institute) İtalya desteğinde organize etmektedir.
Commedia dell’Arte Günü’nün ilk olarak İtalya’da doğup daha sonrasında bütün dünyaya yayılmış olması, tiyatroya ait bu çok özel dilin evrenselliğini göstermektedir.

Traduzione dall’italiano al turco di Cem Taylan