FC Produes Teatrais – Maske Konfreansı ve Aktor

Filipe Crawford

Maske tekniği, oyunculuk eğitiminin bir parçası, bir disiplinidir. (ilk olarak bu metod 20.yy’ın başlarında Fransa’da yönetmen  Jacques Copeau tarafından başlatılmıştır). Bu eğitim günümüze kadar oyunculuk hayatı için en gerekli ve global teknik olarak gelmiş ve başarı sağlamıştır.
Maske bu disiplinin bir aracıdır. Oyuncuyu teorik ve pratik bir iş yapmaya zorlar ki bu iş tiyatrodaki her türlü dramatik sunum için hazırlanır.
Ilham kaynakları, batıda Yunan ve Roma tiyatrosudur ve rönesansın temsilcisi İlahi Komedya’dır. İlahi Komedya tarihte batı tiyatrosunun en yakın dönemi olarak yer alır ve teatral sunumunda merkezinde maske vardır.
Bu, oyunculukta maske yapımı metodunun diğer ilham kaynakları ise popüler geleneksel tiyatro sunumlarında maskenin ritüel kullanımının oldukça fazla yer aldığı gözlemlenen doğudur (Japon, Endonezya, Çin, Hindistan).
Avrupa’da, tıpkı dünyanın diğer medeniyet öncesi yerlerindeki gibi, maske daha çok doğum, ergenlik, ölüm, evlilik vs gibi pagan kutlamalarında rituel olarak kullanılırdı. Bu törenlerden bazıları hala bugün de var olmaya devam etmektedirler, Portekiz’de olduğu gibi. Afrika’da özellikle hemen hemen tüm maske kullanımları birer ritüeldir hatta bu, bazı Latin Amerika ülkeleri için de geçerlidir…

Filipe Crawford

Contact

Teatro Casa da Comédia
R. São Francisco de Borja, 22
1200-843 LISBOA
PORTUGAL
Tel.: 21 395 94 17/8
Telem.: 96 982 65 35
Email: info@filipecrawford.com
Webpage: www.filipecrawford.com
www.youtube.com/user/Commmedia